Εργαζόμενος

Χτυπάει κάρτα ο εργαζόμενος – υποβάλλεται στο Εργάνη απ’ το Smart Ergani

Λογιστής

Ενημερώνεται Online η εφαρμογή μισθοδοσίας του λογιστή – γίνεται η υποβολή στο Εργάνη

Εργοδότης

Δηλώνει Ωράρια ο εργοδότης στο ημερολόγιο του Smart Ergani

[tf_numbers name=”hpnum”] [COUNTER_NUMBER id=166] [anc_6310_number_counter id=”1″]