Αυτόματη λήψη δεδομένων ωραρίων, υπερωριών, αδειών και κινήσεων εισόδου-εξόδου
(ή/και ανάλυσης ωρομέτρησης)
απ’ ευθείας στην εφαρμογή μισθοδοσίας.

Αυτόματη υποβολή Ψηφιακού Ωραρίου (Ε4) κατόπιν online ενημέρωσης της εφαρμογής μισθοδοσίας από το Epsilon Smart Ergani

Αυτόματη υποβολή αρχείου Αδειών/Απουσιών κατόπιν online ενημέρωσης της εφαρμογής μισθοδοσίας από το Epsilon Smart Ergani

Αυτόματη υποβολή αρχείου Υπερωριών (Ε8) κατόπιν online ενημέρωσης της εφαρμογής μισθοδοσίας από το Epsilon Smart Ergani

Δυνατότητα πληροφόρησης για δεδομένα σημάνσεως ψηφιακής κάρτας εργαζομένων

Συγκριτικό Report αποκλίσεων ψηφιακού ωραρίου – ψηφιακής κάρτας

Αυτοματοποιημένη διαδικασία υπολογισμού μισθοδοσίας με βάση το δηλωθέν ψηφιακό ωράριο

Αυτοματοποιημένη διαδικασία ωρομέτρησης και εξαγωγής μισθοδοσίας με βάση τις σημάνσεις καρτών

Άμεση παροχή πληροφοριών προς την επιχειρήση για αλλαγές – προσθήκες – τροποποιήσεις (π.χ. στοιχεία εργαζομένων, αλλαγές ωραρίων, λάθη & παραλείψεις εργοδοτών, παραλείψεις σημάνσεων εργαζομένων)

Αυτόματη υποβολή Ψηφιακού Ωραρίου (Ε4) κατόπιν online ενημέρωσης της εφαρμογής μισθοδοσίας από το Epsilon Smart Ergani

Αυτόματη υποβολή αρχείου Αδειών/Απουσιών κατόπιν online ενημέρωσης της εφαρμογής μισθοδοσίας από το Epsilon Smart Ergani

Αυτόματη υποβολή αρχείου Υπερωριών (Ε8) κατόπιν online ενημέρωσης της εφαρμογής μισθοδοσίας από το Epsilon Smart Ergani

Δυνατότητα πληροφόρησης για δεδομένα σημάνσεως ψηφιακής κάρτας εργαζομένων

Συγκριτικό Report αποκλίσεων ψηφιακού ωραρίου – ψηφιακής κάρτας

Αυτοματοποιημένη διαδικασία υπολογισμού μισθοδοσίας με βάση το δηλωθέν ψηφιακό ωράριο

Αυτοματοποιημένη διαδικασία ωρομέτρησης και εξαγωγής μισθοδοσίας με βάση τις σημάνσεις καρτών

Άμεση παροχή πληροφοριών προς την επιχειρήση για αλλαγές – προσθήκες – τροποποιήσεις (π.χ. στοιχεία εργαζομένων, αλλαγές ωραρίων, λάθη & παραλείψεις εργοδοτών, παραλείψεις σημάνσεων εργαζομένων)